Αρχική > Σεμινάρια > Μελέτες & Εφαρμογές

Μελέτες & Εφαρμογές

Η τέταρτη ενότητα καλύπτει την ανάγκη για γρήγορη και άρτια μελέτη κατασκευής σε συνδuασμό με τα νέα συστήματα.

Η θεματική ενότητα «Μελέτες & Εφαρμογές» περιλαμβάνει σεμινάρια που παρέχουν εκμάθηση στη χρήση και διαχείριση σχεδιαστικών συστημάτων ηλεκτρολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου.

Στόχος των συγκεκριμένων σεμιναρίων είναι η άμεση πραγματοποίηση ολοκληρωμένων μελετών σε πλήθος κατασκευών.