Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Διευθυνσιοδοτημένων Συστημάτων Πυρανίχνευσης EATON

Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Διευθυνσιοδοτημένων Συστημάτων Πυρανίχνευσης EATON

Η σύγχρονη τάση της αγοράς συστημάτων πυρανίχνευσης και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει αυτά, έχουν ενισχύσει σημαντικά τις αιτήσεις για ολοένα και περισσότερα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης συγκριτικά με τα παραδοσιακά συμβατικά συστήματα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Τόσο λειτουργικά όσο και σχεδιαστικά οι δύο αυτές οικογένειες συστημάτων πυρανίχνευσης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η παρουσίαση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό (hands on) πλαίσιο των βασικών αρχών λειτουργίας και προγραμματισμού των διευθυνσιοδοτημένων συστημάτων πυρανίχνευσης ώστε με το πέρας αυτού οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, επιλέγουν, εγκαθιστούν και προγραμματίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεθυνσιοδοτημένης πυρανίχνευσης.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Εισαγωγή – Βασικοί Ορισμοί
2.    Χαρακτηριστικά Πινάκων Πυρανίχνευσης
3.    Σχεδιασμός Εγκατάστασης
4.    Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Συστήματος
5.    Επιλογή Παρελκομένων
6.    Χρήση Λογισμικού (Software)
7.    Οδηγός Αντιμετώπισης Σφαλμάτων
8.    Πρακτική Εξάσκηση με τη χρήση εκπαιδευτικού εξοπλισμού
Απορίες – Ερωτήσεις
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, Τεχνικές εταιρείες και επιβλέποντες μηχανικούς, Τεχνικούς ασφαλείας, Εκπαιδευτικούς και Φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εισηγητές:

Λύτρας Μιλτιάδης  (Product Support Specialist and Trainer at Cooper Univel SA - EATON

 

Ημερομηνίες σεμιναρίου

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ