Είσοδος Μελών
Username

Password

 • Θεματική ενότητα σεμιναρίων, που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση για τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς σε όλο το φάσμα της χρήσης του ηλεκτρολογικού υλικού και των συναφών τεχνολογιών.

  » More
 •  
  Θεματική ενότητα σεμιναρίων που παρέχουν κατάρτιση και εξειδίκευση σε επαγγελματίες, για Πιστοποιήσεις που αφορούν ελληνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικά πλαίσια.
  » More
 •  
  Θεματική ενότητα σεμιναρίων που παρέχουν γνώση για ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη διαχείριση επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
   
  » More
 • Θεματική ενότητα σεμιναρίων που παρέχουν εκμάθηση στη χρήση και διαχείριση σχεδιαστικών συστημάτων ηλεκτρολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου.

  » More

Στη δικτυακή πύλη του Kafkas Institute of Training and Development μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκπαιδευτικές  μας διαδικασίες και τα προγραμματισμένα σεμινάρια με συμβατικές αλλά  και web μεθόδους. Έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για τους καταξιωμένους και διακεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς με τους οποίους  συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και τεχνογνωσία.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την λογική των openseminars και απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να προάγουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.