Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Τεχνικός Καλωδίωσης Οπτικών Ινών (Fiber Optic Cabling Technician - FOCT)

Τεχνικός Καλωδίωσης Οπτικών Ινών (Fiber Optic Cabling Technician - FOCT)

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Τεχνικού Καλωδίωσης Οπτικών Ινών προσφέρει μια επίκαιρη και σφαιρική εκπαίδευση για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν και να αποκτήσουν εμπειρία στον κόσμο των οπτικών ινών. Είναι αναγνωρισμένο από την κοινωνία της πληροφορίας (ΚτΠ) και συμμορφώνεται με το πρόγραμμα Smart Readiness. Απευθύνεται τόσο σε ατομικούς ενδιαφερόμενους όσο και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις και πιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές των οπτικών ινών, τη διαδικασία σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των οπτικών ινών, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής τους σε εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση (σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/ IEC 17024) η οποία παρέχεται από την ACTA ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ που επιβεβαιώνει τις γνώσεις τους και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα των οπτικών ινών.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Εισαγωγή – Η γέννηση των οπτικών επικοινωνιών
•    Πώς αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η οπτική ίνα στις επικοινωνίες;
•    Η διαφορά μεταξύ οπτικών ινών εξωτερικών  και εσωτερικών εγκαταστάσεων;
•    Ποια πρότυπα καλύπτουν τις οπτικές ίνες;


2.    Ορολογία Οπτικών Ινών
•    Η γλώσσα των οπτικών ινών.
•    Τα συστήματα μετρήσεων που χρησιμοποιούνται στις οπτικές ίνες.
•    Εξειδικευμένοι όροι οπτικών ινών.
 
3.    Τα βασικά χαρακτηριστικά των οπτικών ινών
•    Πώς το φως μεταδίδεται μέσα από την οπτική ίνα;
•    Ποιοι είναι οι τύποι οπτικών ινών;


4.    Ασφάλεια και εγκαταστάσεις οπτικών ινών (Installation)
•    Ο ρόλος του εργολάβου και του εγκαταστάτη οπτικών ινών.
•    Πώς να προετοιμαστείτε κατάλληλα  για την εγκατάσταση.
•    Τι περιλαμβάνει η διαδικασία εγκατάστασης;
•    Πώς να ελέγξετε την ποιότητα της εγκατάστασης.


5.    Καλώδια Οπτικών Ινών, Προδιαγραφές Οπτικών Καλωδίων (Cables)
•    Τα είδη των καλωδίων οπτικών ινών και ποιες οι εφαρμογές τους.
•    Τις διαφορές μεταξύ καλωδίων εξωτερικής εγκατάστασης και εσωτερικών χώρων.
•    Τις προδιαγραφές για καλώδια οπτικών ινών.
•    Τον σχεδιασμό καλωδίου οπτικών ινών.

6.    Τερματισμός Οπτικών Ινών
•    Τη διαφορά μεταξύ συνδέσμων και μόνιμων ενώσεων.
•    Τις απαιτήσεις για οπτικού συνδέσμους.
•    Τους τύπους τερματικών βυσμάτων.

7.    Κολλήσεις, Εργαλεία & Αποκατάσταση Οπτικών Ινών
•    Τους τύπους συγκόλλησης  οπτικών ινών.
•    Την διαδικασία κοπής και επεξεργασίας οπτικών ινών.
•    Πρακτική άσκηση στη συγκόλληση και τον έλεγχο των οπτικών ινών.


8.    Ζεύξεις Οπτικών Ινών
•    Πώς λειτουργούν οι ζεύξεις δεδομένων οπτικών ινών και τα συστήματα μετάδοσης.
•    Ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται στους πομποδέκτες.
•    Τους τύπους πηγών και ανιχνευτών που χρησιμοποιούνται σε πομποδέκτες.
•    Τις παραμέτρους απόδοσης συστημάτων μετάδοσης οπτικών ινών.


9.    Μετρήσεις/ Έλεγχος/Πιστοποίηση Εγκαταστάσεων Οπτικών Ινών (Measurements)
•    Ποιες παράμετροι πρέπει να ελεγχθούν.
•    Ποια όργανα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο οπτικών ινών.
•    Τους τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων.


10.    Δίκτυα  και εφαρμογές Οπτικών Ινών
•    Τα πλεονεκτήματα της οπτικής ίνας ως μέσο επικοινωνίας.
•    Πώς χρησιμοποιείται η οπτική ίνα στα συστήματα επικοινωνιών.
•    ?λλες χρήσεις για οπτικές ίνες.

11.   Θεωρητικές  εξετάσεις

 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής τους σε εξετάσεις πιστοποίησης,  θα λάβουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση (σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/ IEC 17024) η οποία παρέχεται από την ACTA ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ που επιβεβαιώνει τις γνώσεις τους και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα των οπτικών ινών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εεπαγγελματίες εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους- ηλεκτρονικούς, Μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, ΙΤ Operations καθώς και σε Συμβούλους Πληροφορικής κ.α. (12 άτομα max ανά σεμινάριο).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλους όσους έχουν την επιθυμία να εφοδιαστούν με  γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης PC/Windows.

Εισηγητής:

Παναγιώτης Γκούμας  (Fiber Optic  Instructor)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος