Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)

Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)

Το σεμινάριο με θέμα «Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)» αποσκοπεί σε μια συνοπτική επισκόπηση της τεχνολογίας και της λειτουργίας των UPS. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα εξεταστούν οι βασικές αρχές των UPS, οι διάφοροι τύποι και οι κατηγορίες τους, καθώς και οι εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς, όπως η τεχνολογία πληροφορικής, η ιατρική, η βιομηχανία και άλλοι. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι προδιαγραφές, οι απαιτήσεις συντήρησης και οι βέλτιστες πρακτικές για την επιλογή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των UPS. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα UPS και να κατανοήσουν τη σημασία τους στη διασφάλιση αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Μονοφασικά UPS
   ◦ Εφαρμογές
   ◦ Τεχνολογίες
   ◦ Σειρά Προϊόντων
   ◦ Υποστήριξη
2. Τριφασικά UPS
   ◦ Εφαρμογές
   ◦ Τεχνολογίες
   ◦ Σειρά Προϊόντων
   ◦ Υποστήριξη – Εκκίνηση – Εγκατάσταση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, Τεχνικές εταιρείες και επιβλέποντες μηχανικούς, Τεχνικούς ασφαλείας, Εκπαιδευτικούς και Φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εισηγητές:

Αναστάσιος Σαρρής | Channel Sales Business Developer SEE | Ενότητα Μονοφασικών UPS
Χρήστος Ρώσσης | Enterprise Systems Sales Engineer GR – CY - MT | Ενότητα Τριφασικών UPS

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος