Αρχική > Kafkas Institute > Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Σε μία εποχή όπου οι ρυθμοί εξέλιξης είναι γρήγοροι και ο ανταγωνισμός ιδιαίτερα έντονος, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο βασικές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, έχουμε τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει υποστεί πλήγμα και ασφυκτική συρρίκνωση, έχοντας επηρεάσει όλα τα επαγγέλματα “δορυφόρους” του κλάδου. Από την άλλη, έχουμε τη ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες που διέπουν τον κλάδο της κατασκευής όσον αφορά νέες τεχνολογίες, “έξυπνα” ή αυτόνομα συστήματα, σύγκλιση τεχνολογιών, ενοποίηση συστημάτων και έντονη τάση στη διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων μεταξύ τους (Internet of Things ή Internet of Everything).

Το Kafkas Institute of Training & Development αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες, οι εταιρείες αλλά και όσοι ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τεχνολογικό κλάδο, σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις καλύπτοντας ευρεία θεματολογία με απώτερο σκοπό να προσφέρει επιπλέον γνώσεις και προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

Επιπλέον η ΚΑΥΚΑΣ, μέσω εσωτερικών εκπαιδεύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της, ενισχύει τη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού της, για την παροχή προστιθεμένης αξίας.

Σήμερα, το Kafkas Institute of Training & Development διέπεται από καινοτόμες εκπαιδευτικές διεργασίες, οι οποίες ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα πρότυπα και μεθόδους εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στη Δια Bίου Μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται πάνω από 40 χρόνια στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών λύσεων, βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών, το Kafkas Ιnstitute of Training & Development έχει υλοποιήσει περισσότερες από 3.900 εκπαιδευτικές ώρες σε ολόκληρη την Ελλάδα με πάνω από 7.200 συμμετέχοντες στα 8 χρόνια λειτουργίας του.

Το Kafkas Ιnstitute of Training & Development ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2, πρώην ΚΕΚ) από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), διαθέτει 10 εκπαιδευτικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα, πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία (Πχ πάγκους, λειτουργικό εξοπλισμό), όπου καταξιωμένοι συνεργαζόμενοι εισηγητές προσφέρουν πλούσια γκάμα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Kafkas Institute of Training & Development ως σημείο συνάντησης των επαγγελματιών του κλάδου, όπως για παράδειγμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών και συντηρητών, διοργανώνει κάθε χρόνο νέα και καινοτόμα σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία εντάσσονται σε 4 θεματικές ενότητες:

  1. Τεχνολογία & Προϊόντα
  2. Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
  3. Management & Business
  4. Μελέτες & Εφαρμογές