Εκδήλωση ενδιαφέροντος

* Χρησιμοποιήστε μόνο κεφαλαία γράμματα

Επιλέξτε Σεμινάριο

Στοιχεία Ενδιαφερομένου

Σημειώσεις

Buttons

Προσωπικά Δεδομένα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (έδρα: 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου Παιανία/Αττικής, τηλ.: 2163003000, e-mail: customercare@kafks.gr) καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται δια μέσου της φόρμας αξιολόγησης. H Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Κινητό, e-mail) που έχετε εισάγει στην «Φόρμα αξιολόγησης» μόνο για τους σκοπούς που τα παρέχετε, δηλ. είτε για να σας ενημερώσουμε για τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν, είτε για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, είτε για την αποστολή ενημερωτικού υλικού. επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού ή των σκοπών επεξεργασίας και γίνεται μόνο μετά την ενημέρωση και την ρητή συγκατάθεση σας. Δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σας στο σεμινάριο «Kafkas Institute of Training and Development» αν δεν παράσχετε την συγκατάθεση σας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. πρόσωπα και συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι των τμημάτων Marketing, Finance, Business Development, Pricing & Billing της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε, τα οποία έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. Δε γίνεται χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία που καταγράφονται στην φόρμα αξιολόγησης επεξεργάζονται και φυλάσσονται από το Kafkas Institute μέχρι να ικανοποιηθούν οι ζητήσεις σας. Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα ▪ Πρόσβασης στα δεδομένα σας ▪ Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας ▪ Φορητότητας των δεδομένων σας ▪ Περιορισμού της επεξεργασίας ▪ Εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση (1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου Παιανία Αττικής) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (customercare@kafkas.gr) ή δια μέσου της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας https://www.kafkas.gr/epikoinonia/stoicheia-epikoinonias/ καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 216 300 3000.ή στην Δ/νση 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία 19002 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@kafkas.gr. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα 216 3003333, 216 3003100.